10+11.04 Ouschter-Stage fir d'Pikes Kanner aus de Joergäng 2009-2012

10+11.04 Ouschter-Stage fir d'Pikes Kanner aus de Joergäng 2009-2012

Dëst ass e stage fir d'Pikes Kanner respektiv Kanner déi mol de Basket ausprobéiren wëllen.