12. Juli.2016 Assemblée Générale

12. Juli.2016 Assemblée Générale

"Assemblée Générale" den 12. Juli um 19:30 Auer am Festsall vun der Gemeng zu Stadtbredimus