Broschüre Editioun 17-18

Broschüre Editioun 17-18

Un all Pikes-Fans,



déi nei Broschüre Editioun 17-18 ass an der Virbereedung.



Dofir brauche mir och deng Hëllef.



Mir sichen "Donateuren" . Am PDF-Dokument an der Annexe kanns Du deng Famill, Frënn, Noperen froen fir en Don ze maachen fir d'Broschüre. Ab 25 Euro gëtt Broschüre heem geschéckt.



Deswéideren ginn Annoncen gesicht. Fro mol däin Bäcker, Metzler, Elektriker, Daachdecker etc ob hien wéilt eng Annonce an eiser Broschüre maachen. (D'Format vun der Broschüre ass DinA5 - Annoncen 1/4 Säit (80 Euro) - 1/2 Säit (125 Euro) oder 1 Säit (215 Euro)



Dofir brauche mir eng Annonce am PDF oder JPEG an den ënnerschriwenen bon de commande

Fir weider Infoen einfach eng email schécken op schwartz@pt.lu





Merci villmools am Viraus