Companēros Verkaf vun Fan T-Shirts

Companēros Verkaf vun Fan T-Shirts

de Verkaf vun de Companēros Fan T-Shirts huet haut Samschdeg metteg zu Stadtbriedemes an der Sportshal ugefaangen.

- Memberskaart mat T-Shirt (30€)

- nemmen en T-Shirt (10€) vun der Compañeros Asbl - Supporterclub Musel Pikes

weider info'en op hirer Facebooksait https://www.facebook.com/Companerosasbl/