Fuestraining beim Babybasket

Fuestraining beim Babybasket

Fuesend net nëmmen op der Kavalkade mee och an der Basketshal !
De Babybasket zu Dräibuer huet op Halleffaschten hire Fuestraining organiséiert.
D‘Kanner hate vill Spaass an hunn sech gutt amuséiert.
D‘Lisa a Catherine soen och den Elteren e grousse Merci fir hier Hëllefsbereetschaft.
Méi Fotoe an der Gallery