Generalversammlung: Vill sportlechen Erfollech - a finanziell Problemer

Generalversammlung: Vill sportlechen Erfollech - a finanziell Problemer

Zwee Punkten hunn der Generalversammlung vun de Musel Pikes en Dënschdeg den Owend (12. Juli 2016) am Gemeenesall zu Briedemes hire Stempel opgedréckt: op däer enger Säit déi sportlech exzellent Saison 2015/2016; op däer anerer Säit déi ugespante finanziell Situatioun, déi de Veräin schon zanter méi langem beschäftegt.Ronn 70 Mêmbre waren an d’Generalversammlung komm. A senger Usprooch huet de President Max Hengel nach eng Kéier op d’Saison a virun allem och op d’Finale zu Briedemes tëschent de Musel Pikes an der Amicale Steesel zréckgekuckt. Si wir e Basketsfest fir d’ganz Land gewiescht. An deem Kontext as och e besonnesche Merci un d’Briedemesser Gemeen gangen, déi de Veräin bei der Organisatioun stark ënnerstëtzt hat.Wéi e roude Fuedem huet sech d’Thema Finanzen durch d’Versammlung gezunn. Ronn 279.000 Euro sinn an der läschter Saison an d’Kees komm; d’Ausgabe louche bei knapp 275.000 Euro. Enner dem Strich sinn also just gudd 4000 Euro an der Kees bliwwen. Eng ähnlech Entwécklung gesäit de Budget fir déi nächste Saison vir. Bei Recette vun 289.000 Euro an Dépensen och vun 289.000 Euro bleiwt viraussichtlech eng Null iwwreg - eng roud oder eng schwaarz.An dem Kontext goung e grousse Merci un d’Sponsore vun de Musel Pikes. Verbonne war dee Merci awer och mat der Opfuederung un d’Mêmbren, de Veräin no Méiglechkeet ze ënnerstëtzen a – wou ëmmer et geet – eng Hand mat unzepaken. Nächste groussen a wichtege Rendez-Vous as de Picadilly vum 12. bis de 14. August zu Briedemes. Bei deem Fest riiten d’Pikes och dest Joer ënner anerem erëm d’Zelt op an of.An der Generalversammlung as och bekannt ginn, datt de Romain Steffen de Comité verléisst – nodeems hie vun 1983 un am Comité vu Palma Ohn an du no der Fusioun am Comité vun de Musel Pikes war. Fir de Romain gouf et e Merci, e Kado a vill Applaus.Nei an de Comité as de Steve Weber opgeholl ginn. Dem Comité gehéieren ausserdem nach un: Max Hengel, Susi Morbach, Marie-Paule Nilles, Margot Senninger, Jemp Senninger, Frank Duhr a Stéphane Chaumont. Onmëssverständlech huet de Max Hengel en Dënschdeg kloer gemat, datt de Comité méiglechst séier nach weider nei Membre brauch. Eischtens fir matzeschaffen an zweetens fir iwwer dee Wee nei Iddien ze kréien an Initiativen ze entwéckelen.Zum Schluss vun der Generalversammlung huet de Briedemesser Buurgermeeschter, de Marco Albert, de Spiller, den Traineren an dem Comité félicitéiert fir déi gudd Leeschtungen an déi gudd Arbécht aus deene läschte Méint. Hien huet awer och virgeschloen, e Finanzplang fir déi nächst Joeren auszeschaffen an „un de klenge Schrauwen ze dréien“ fir iwwer dee Wee Suen ze spueren.