Koartespill Tombola

Koartespill Tombola

den Owend beim Härematch Pikes-Amicale ass och erëm e Kaartespill verspillt ginn, wou eng duebel Chance war fir ze gewannen.

Den Henri HUET hat déi 2 Gewënner-Kaarte gezunn. 
( Schëppen 3 a Raute Kinnek )

Gewënner waren den Här MILBERT Serge an d'Madame FLICK Mireille.

Desweideren ass de Fern MORBACH vum Supporterklub COMPANEROS mat engem Schal geéiert ginn, fir seng super Fotoen déi hien all Match vun de Pikes mécht an op Facebook présentéiert.