Ouschter-stage

Ouschter-stage

D'Pikes organiséieren den 10+11. Abrëll en Ouschterstage zu Stadtbriedemes an der Sportshal.
Dëst ass e stage fir d'Pikes Kanner respektiv Kanner déi mol de Basket ausprobéiren wëllen.
Umellen kënnt Dir Är Kenner iwert de PDF op der Homepage. www.pikes.lu