Scheck fir d'Jugendkommissioun

Scheck fir d'Jugendkommissioun

D’Pikes-Jugendkommissioun seet der éischter Equipe vun den Hären an de Compañeros ee ganz grousse Merci fir hir finanziell Ënnerstëtzung! 
An der Päischtvakanz fueren 2 Jugendequippen vun de Pikes (Filles-Scolaires a Cadets) op een internationalen Tournoi op Roeselare an der Belsch. Een Deel vun de Suen wäert genotzt ginn, fir dës Rees mat ze finanzéieren, de Rescht fléisst an d’Jugendaarbecht.”