Memberen vun der Jugendkommissioun

 
IBAN LU78 0028 3101 6454 0600 BILL - Musel Pikes Commission des Jeunes
BEISSEL Simone           simone.beissel@beissel.net
Bouttet Rachel             jbouttet@pt.lu
FEDERSPIEL Jacques    jacques.federspiel@hopitauxschuman.lu
HERMES Charel
KONSBRÜCK Sandra   richk@pt.lu
KREUTZ Diane              madiane@pt.lu
KUBETSCHEK Mathis   mumkubet@pt.lu
MIGIT Frank
NESSER Micky
VICTOR Claude             lcvictor@pt.lu