Memberen vun der Jugendkommissioun

 
BEISSEL Simone           simone.beissel@beissel.net
Bouttet Rachel
FEDERSPIEL Jacques    jacques.federspiel@hopitauxschuman.lu

KONSBRÜCK Sandra   richk@pt.lu

KREUTZ Diane              madiane@pt.lu

KUBETSCHEK Mathis   mumkubet@pt.lu

VICTOR Claude             lcvictor@pt.lu