Cotisatiounen fir d'Saison / Membership prices for the season

Prais vun de Memberskaarten.

1. Member 180 Euro
2. Member 150 Euro 
3. Member 120 Euro
Ab dem 4. Member Familienkaart 480 Euro
 
 
Membership prices:
1rst member 180 Euro
2nd member 150 Euro
3rd member 120 Euro
from 4th member on: family card: 480 Euro