Musel Pikes Camp 31-10-2017
Pikes Camp an der Vakanz. D'Coachen Laure Diederich, Andrea Sinka, Claude Victor a Frank Baum hun, zesummen mat Memberen vun der Jugendkommissioun, an der Allerhellegen Vakanz d'Zäit genotzt fir zousätzlech Traininger ze organiséieren. 45 Jugendlecher hu vun der Geleeënheet profitéiert hir Basketball Wëssen ze verbesseren.
Usichten: 3286
Publikatiounsdatum : 03/11/2017